მეღვინეობა ხარება: ტრადიცია და ინოვაცია ქართულ მევენახეობაში

Wine Itelligence-ის სტატია "მეღვინეობა ხარებას" შესახებ.

საქართველოს უძველეს მევენახეობის ტრადიციაში, "მეღვინეობა ხარებას" როლი უნიკალური ვაზის ჯიშების შენარჩუნებაში. სტატიაში განხილულია "მეღვინეობა ხარებას" მრავალმხრივი მიდგომები ღვინის წარმოების, უნიკალური ტერუარების შესწავლისა და ხარისხისადმი ერთგულების შესახებ.

 

ვრცლად: https://wine-intelligence.com/blogs/best-winery-vineyards-wine-awards-premium-wine/winery-khareba-tradition-and-innovation-in-georgian-viticulture