ჩვენ შესახებ

მეღვინეობა ხარება

ჩვენ შესახებ

მეღვინეობა ხარება უძველეს ტრადიციებზე დაფუძნებული ღვინის მწარმოებელი კომპანიაა, რომელიც ვაზის უნიკალური კულტურის შენარჩუნებასა და მაღალი ხარისხის პროდუქტის წარმოებაზეა ორიენტირებულია.

თანამედროვე ბაზრისა და ტექნოლოგიების განვითარების გათვალისწინებით, კომპანიამ მოახდინა არსებული ქარხნის განახლება და თანამედროვე ტექნიკით გამართვა. კომპანიის მფლობელობაში 1500 ჰექტრამდე ვენახის მიწაა, რომელზეც ქართული და ევროპული უნიკალური ვაზის ჯიშებია გაშენებული. სწორედ აქედან მზადდება ხარებას უმაღლესი ხარისხის პროდუქტი.

მისი ღვინის ასორტიმენტში მოიპოვება ღვინოები, როგორც კლასიკური მეთოდით წარმოებული, ისე ქვევრის და კასრში დავარგების მეთოდით. დღესდღეობით მეღვინეობა ხარებას ღვინოები იწარმოება ხდება როგორ კახეთის, ისე იმერეთსა და რაჭა-ლეჩხუმში რეგიონში.

მაღალი ხარისხის ღვინის დასამზადებლად, შერჩევითი რთველის დროს, საუკეთესო მტევნები მიაქვთ მარანში, რომელიც კვლავ გადის სელექციას თანამედროვე ტექნოლოგიების დახმარებით და მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება მისი მომზადება ღვინის დასაყენებლად. მეღვინეობა ხარებას ღვინოები მზადდება ქართული მეღვინეობის ტრადიციებისა და ევროპული სტანდარტების გათვალისწინებით.

 

კომპანია ხელს უწყობს ისეთი ქართული იშვიათი ჯიშების გაშენებას და განვითარებას, როგორიც არის: ოცხანური საფერე, ციცქა, ცოლიკოური, კრახუნა, ალადასტური, უსახელოური, ხიხვი და ქისი. გარდა ამისა, კომპანიის ერთ-ერთ უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს უძველესი ქართული ყურძნის ჯიშების დამუშავება და განვითარება. მეღვინეობა ხარებას ღვინის წარმოების არეალს წარმოადგენს და ასორტიმენტი დასავლეთ საქართველოში წარმოდგენილი ყურძნის ჯიშებიდან, ხარებას ღვინის ასორტიმენტში შედის დასავლეთ საქართველოს ისეთი ჯიშები, როგორიც არის: ციცქა, კრახუნა, ცოლიკოური, ოცხანური საფერე, ალადასტური, უსახელოური, აღმოსავლეთ საქართველოს ჯიშებიდან კი, რქაწითელი, მწვანეს, ხიხვი, ქისი, საფერავი, მუკუზანი, ქინძმარაული, ახაშენი. ხარებას ღვინის დაგემოვნებისას ახალგაზრდა ღვინის ყვავილოვანი არომატებიდან დაწყებული, შეიგრძნობა დაძველებული ღვინის საუკეთესო ბუკეტი და არომატები. კომპანიის ვენახები მოიცავს ყურძნის 25 ჯიშს, 7 ადგილწარმოშობასა და 50-მდე სახეობის ღვინოს.