ჩვენ შესახებ

მეღვინეობა ხარება უძველეს ტრადიციებზე დაფუძნებული ღვინის მწარმოებელი კომპანიაა, რომელიც ვაზის უნიკალური კულტურის შენარჩუნებასა და მაღალი ხარისხის პროდუქტის წარმოებაზეა ორიენტირებულია.

თანამედროვე ბაზრისა და ტექნოლოგიების განვითარების გათვალისწინებით, კომპანიამ მოახდინა არსებული ქარხნის განახლება და თანამედროვე ტექნიკით გამართვა. კომპანიის მფლობელობაში 1500 ჰექტრამდე ვენახის მიწაა, რომელზეც ქართული და ევროპული უნიკალური ვაზის ჯიშებია გაშენებული. სწორედ აქედან მზადდება ხარებას უმაღლესი ხარისხის პროდუქტი.

მისი ღვინის ასორტიმენტში მოიპოვება ღვინოები, როგორც კლასიკური მეთოდით წარმოებული, ისე ქვევრის და კასრში დავარგების მეთოდით. მეღვინეობა ხარება ღვინოს აწარმობს ყვარლის და თერჯოლის რეგიონებში არსებულ ღვინის მარნებში და ქარხანში.

მაღალი ხარისხის ღვინის დასამზადებლად, შერჩევითი რთველის დროს, საუკეთესო მტევნები მიაქვთ მარანში, რომელიც კვლავ გადის სელექციას თანამედროვე ტექნოლოგიების დახმარებით და მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება მისი მომზადება ღვინის დასაყენებლად. მეღვინეობა ხარებას ღვინოები მზადდება ქართული მეღვინეობის ტრადიციებისა და ევროპული სტანდარტების გათვალისწინებით.

კომპანია ხელს უწყობს ისეთი ქართული იშვიათი ჯიშების გაშენებას და განვითარებას, როგორიც არის: ოცხანური საფერე, ციცქა, ცოლიკოური, კრახუნა, ალადასტური, უსახელოური, ხიხვი და ქისი. გარდა ამისა, კომპანიის ერთ-ერთ უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს უძველესი ქართული ყურძნის ჯიშების დამუშავება და განვითარება. დასავლეთ საქართველოს ვაზის ჯიშებიდან მეღვინეობა ხარებას ღვინის ასორტიმენტში შევხვდებით ციცქას, კრახუნას, ცოლიკოურს, ოცხანურ საფერეს, ალადასტურს, უსახელოურს; აღმოსავლეთ საქართველოს ჯიშებიდან კი, რქაწითელს, მწვანეს, ხიხვს, ქისს, საფერავს, მუკუზანს, ქინძმარაულს და ახაშენს.


კომპანიის ვენახები მოიცავს ყურძნის 25 ჯიშს, 7 ადგილწარმოშობასა და 50-მდე სახეობის ღვინოს.